2012 LYS 2 Biyoloji Soru ve Cevapları

SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu Çözümler Biyoloji ÖZEL DERS Öğretmeni Galip ÇAMUR tarafından HAZIRLANMIŞTIR.
e-mail :
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
1.
Glikolipit molekülü golgi organeli tarafından sentezlenir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
2.
İnsanda mitozun metafaz evresinde toplam 46 kromozom sayılır. Oysaki mayozun anafaz 2 evresi öncesi kromozom sayısı yarıya indiği için 23 kromozom görülür. Cevap B seçeneği olmalıdır.
3.
Oksijenli solunumun evrelerinin gerçekleştiği yerler glikoliz evresi tüm canlılarda sitoplazmada krebs evresi ve ETS evresi hayvan hücresinde mitokondride gerçekleşir. Cevap D seçeneği olmalıdır.
4.
Karbondioksit oluşumu etil alkol fermantasyonu ve oksijenli solunumda gerçekleşirken laktik asit fermantasyonunda gerçekleşmez. Cevap E seçeneği olmalıdır.
5.
Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalırken ortak özellikler artar. Cevap A seçeneği olmalıdır.
6.
Akrabalık benzerliklerinde DNA benzerliği önemlidir. Proteinler, enzimler ve ribozamal RNA sentezinde DNA’nın görev alması akrabalık benzerliğinde kanıt oluşturur. Fakat yaşanılan yer ve besin benzerliği kanıt oluşturmaz. Cevap B seçeneği olmalıdır.
7.
Mutasyon sonucunda oluşan enzim görevini yapmaya devam ediyorsa bu durumda enzimin aktif kısmı etkilenmemi olabilir. Aynı zamanda bir aminoasidi birden fazla kod simgeleyebilir. Bu durumda polipeptit yapısal değişikliğe uğramaz. Fakat DNA’nın anlamlı ipliğinden sentezlene RNA ya değişiklik mutlaka yansır. Cevap D seçeneği olmalıdır.
8.

Soyağacına göre 3 nolu bireyin renkkörü erkek çocuğu olabilmektedir. Cevap E seçeneği olmalıdır.
9.
Bilim insanının Y kromozomunu seçmesi bazı genlerin Y kromozomunda yalnızca tek alel gen olarak taşınmasıdır. Bu durumda oluşan mutasyon baskında olsa çekik de olsa etkisini fenotipte gösterir ve takip edilebilir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
10.
Bir karakteri belirleyen iki farklı alel gen aynı bireyde bulunduğu zaman birbirine üstünlük sağlayamazlar ve dış görünüş her iki genin etkisiyle ortaya çıkarsa buna eksik baskınlık denir. Cevap A seçeneği olmalıdır.
11.
2. ve 3. genotipe sahip canlılar krossing - over sonucunda oluşabilir. Bu durumda 1. ve 4. genotipe sahip canlıların oluşma olasılığı daha yüksektir. Cevap B seçeneği olmalıdır.
12.
Evrimleşme süreci kalıtsal varyasyon, çevre şartlarının değişmesi ve doğal seleksiyon şeklindedir. Mutasyon kalıtsal varyasyona neden olur. Doğal seleksiyon mutasyona neden olmaz. Cevap B seçeneği olmalıdr.
13.
Bitkilerde gaz alışverişini stomalar gerçekleştirir. Mumsu tabaka adı verilen kutikula tabakası terleme ve su kaybını engelleyen yapıdır. Cevap A seçeneği olmalıdır.
14.
Bitki hücresinin sitoplazmasında glikoz derişimi azaldığında ozmotik basınç yani su içme isteği azalır. Bu durumda hücre su kaybeder ve su tutma kapasitesi azalır. Turgor basıncı azalır. Cevap D seçeneği olmalıdır.
15.
Kök hücreleri ozmotik basıncın etkisiyle topraktan suyu alırlar. Bu esnada enerji harcanmaz. Cevap C seçeneği olmalıdır.
16.
Floem besin taşıyan borulardır. Bu nedenle bu dalda üretilen besinler bitkinin diğer kısımlarına taşınmaz. Cevap B seçeneği olmalıdır.
17.
Yaş halkasının genişliği bitkinin yıl içerisindeki büyümesiyle ilgili bilgi verir. Yaş halkasının dar olması geçen yıllara nazaran büyümenin daha az olduğunu gösterir. Bu nedenle topraktaki azotlu tuz miktarının artmış olması beklenmez. Bu durum bitkinin gelişmesine olumlu etki eder. Cevap E seçeneği olmalıdır.
18.
Akşam sefası bitkisi karalıkta açarken karanlığı bir yönü olamaz. Bu durum uyarının yönüne bağlı olmayan nasti hareketine örnek verilebilir. Cevap D seçeneği olmalıdır.
19.
Kortizol ve adrenalin hormonlarının ortak görevleri kan şekerini arttırmaktır. Cevap E seçeneği olmalıdır.
20.
Uyarının sıklığı arttıkça uyarının şiddetide artar. Cevap A seçeneği olmalıdır.
21.
Tüm solunum organlarının ortak özellikleri arasında ince, nemli ve geniş yüzeyli olma sayılabilir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
22.
Grafikte oluşan k ile gösterilen fark dokuların dinlenme esnasında oksijen kullanıyor olmasıdır. Cevap B seçeneği olmalıdır.
23.
Atardamardan toplardamara doğru gidildikçe kan basıncı azalır. Cevap E seçeneği olmalıdır.
24.
İncebağırsaktan emilen yağ monomerleri sırasıyla lenf kılcalı, kilus borusu, peke sarnıcı, göğüs lenf kanalı, sol köprücük altı toplardamar, üst ana toplardamar ve kalbin sağ kulakçığına gelir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
25.
Plazma proteinleri büyük yapılı moleküller olduğu için glomerulustan süzülemezler. Bu nedenle bowman kapsülüne geçemezler. Cevap E seçeneği olmalıdır.
26.
İç güdüsel davranışlar kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılırlar. Bu nedenle bu davranışlar sonradan öğrenilmez. Cevap D seçeneği olmalıdır.
27.
K canlısı besin zincirinde üretici canlıdır. Bu durumda L, M, N canlıları otçul canlılardır. P canlısı ise etçildir. Karışık beslenmemektedir. Cevap C seçeneği olmalıdır.
28.
Rekabet gereksinimleri aynı olan canlılar arasında gerçekleşir. Ekolojik görevlerinin aynı olması rekabete neden olur. Birinin diğerini besin olarak kullanması av-avcı ilişkisine neden olur. Üreme dönemlerinin aynı olması iki farklı tür için rekabete neden olmaz. Yaşama alanları farklı olan türler bir arada olamayacakları için rekabet oluşmaz. Cevap A seçeneği olmalıdır.
29.
İstanbul’daki insan populasyonu ile Samsundaki insan populasyonu aynı sayıda değildir. Bu nedenle cevap E seçeneği olmalıdır.
30.
Besin kaynaklarının sınırlı olduğu bir ortamda balık sayısı arttıkça besin bulma olasılığı azalacağı için birey besin bulmak için daha fazla enerji harcar. Cevap D seçeneği olmalıdır.

Bu Çözümler Biyoloji ÖZEL DERS Öğretmeni Galip ÇAMUR tarafından HAZIRLANMIŞTIR.
e-mail :
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Başa Dön