2006 ÖSS - II Biyoloji Soru ve Çözümleri

SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖZÜMLER

23.Stomalar gece fotosentez yapamadığı için solunum sonucunda üretilen karbondioksit hücre içerisinde birikir. Hücrede bulunan glikozun fazlası nişastaya çevrilir ve hücre içi ozmotik basıncını düşürür. Ozmotik basınç turgor basıncıyla ters orantılıdır ve turgorun artışı su miktarının artışına bağlıdır. Fazla miktardaki su komşu epidermis hücrelerine difuzyon yoluyla gönderilerek hücre içerisinde su miktarı azalır ve stomalar kapanır. Bu olaylar III-I-II-IV şeklinde sıralanır. Cevap C 24.Fotosentezde klorofilden ışık enerjisiyle kopan elektronlar, elektron taşıma sisteminin (ETS) elemanları tarafından taşınarak tekrar klorofil moleküllerine geri getirilir. Böylece elektronunu kaybederek yükseltgenmiş olan klorofil molekülü tekrardan elektron alarak indirgenir ve nötr duruma gelir. Böylece tekrardan kullanılabilecek özelliğe gelmiş olur Cevap E

25.Triploit endosperm çekirdeği çifte döllenme olayında oluşan bir çekirdektir. Endosperm çekirdeği kutup hücreleri (n+n) ve spermin (n) birleşmesi (döllenme) sonucunda oluşur. Diğer olaylar ise mitoz bölünme sonucunda gerçekleşir. Cevap D

26.Sinirsel iletim, duyu neronları-ara neronlar-motor neronlardan oluşur. Motor neronlardaki (sinirlerdeki) iletimin engellenmesi tepki organında cevabın oluşmasını engeller.  Cevap B


27.1.olay; karaciger hücrelerinde üretilen safra sıvısı, safra kanalcıkları ve lopçuk çevresi safra kanalı aracılığı ile safra kesesine aktarılır. Safra sıvısı karacigerden bu şekilde uzaklaştırılır. 2.olay; karacigerde depolanmış olan  öncül A vitamini, A vitaminine dönüştürülerek önce sinüslere sonra merkez toplar damara gönderilerek kan dolaşımına katılır. Cevap D

28.Kan plazmasındaki ozmotik basıncının artması su miktarının azalmasına sebep olur. Bu nedenle vücut fazla su kaybetmek istemez. Atılan idrar miktarı azalır. Cevap A


29.Modifikasyon olayı fenotipte yani dış görünüşte gerçekleşen bir olay olduğundan DNA bundan etkilenmez. Modifikasyonla oluşan yeni özelliklerde sadece çevre şartlarına bağlı olarak o bireyde görülür ve bir sonraki döllere aktarılmaz. Bu nedenle I ve III deki olaylar modifikasyona örnek olarak verilebilir. Cevap D

30.Eşeye bağlı olarak kalıtılan bu özellik X kromozomu ile taşınmaktadır. Şemada bu özelliği gösteren erkek bireyler X kromozomlarını annelerinden aldıklarından dolayı 3. ve 6. bireyler taşıyıcıdır. 3.birey bu özelliğini 1.bireyden almıştır. 1.ve 6.bireyler bu özelliğin genini taşımakla birlikte fenotipte bu özelliği göstermemektedirler. 1.ve 6.bireylerin bu özellikle ilgili genotipleri aynır. Cevap A


Başa Dön

Kaynak
Biyoloji Öğrt. Asuman TOZAN
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Asuman Tozan Facebook Sayfası