2006 ÖSS - I Biyoloji Soru ve Çözümleri

SORULARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖZÜMLER

23.Doğal seçilim olayı çevre şartlarına ayak uydurabilmiş olan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri yani güçlü olan bireylerin hayatta kalması, zayıf olan bireylerin yaşamlarını sürdürememesidir. Bu olay adaptasyonla gerçekleşir. Cevap A 24.Serbest Azotu baklagillerin köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler kullanabilirler. Nitrifikasyon bakterileri kemosentez yapabilirler ve oksijen açığa çıkartırlar. Cevap C

25.Normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastında fotosentez gerçekleşir ve glikoz üretimi olur. Yağın depolanması ise golgi aygıtında gerçekleşir. Cevap E

26.Sıcak havada vücut sıcaklığı artar, hemostsinin gerçekleşmesi için yani vücut sıcaklığının sabit kalabilmesi için terleme ile su ve tuz kaybı gerçekleşir. Cevap A


27.Protein sentezinde mRNA, tRNA ve rRNA görev alır. Tüm RNA çeşitleri protein sentezinde rol oynar. Cevap B

28.Hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konduğunda yani ozmotik basıncı yüksek bir ortamda osmoz olayıyla hücre dışına su gönderir ve hücrede su kaybı meydana gelir. Bu olay hücrebib turgor basıncını azaltır ve ozmotik basıncını artırır. Bu olaydan sonra hücre büzülür ve plazmoliz durumuna gelir. Cevap D


29.Hücre içi enerji üreten reaksiyonlar solunum reaksiyonlarıdır. Solunum olayında öncelikle glikozun aktif hale gelmesini için 2 ATP harcanır. Metabolik olayların gerçekleşebilmesi için enzimler gruplar halinde görev yaparlar. Reaksiyonların başlayabilmesi için sadece enzimler yeterli değildir. Aktivasyon enerjisininde bulunması gerekir. Cevap C

30.Birinci çaprazlamada oluşan döllerde ¼ oranında çekinik fenotipli bireylerin meydana gelmesi çaprazlanan bireylerin heterozigot olduğunu kesin olarak gösterir. İkideki açıklamada kırmızı renkli bireylerin homozigot olduğu durumda kesinlikle beyaz renkli çekinik bireyler ortaya çıkmaz. Üçde açıklanan durumda ise 2.çaprazlamada alınan bireylerin ikiside heterozigot olsaydı beyaz renkli çekinik bireyler meydana gelmeliydi ancak oluşan tüm bireyler kırmızı renklidir. Cevap A


Başa Dön

Kaynak
Biyoloji Öğrt. Asuman TOZAN
Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Asuman Tozan Facebook Sayfası