2013 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ - 24 Mart 2013

Soruları Görmek için tıklayın
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

1. Duvarlarla kuşatmaktan bahsedildiğine göre anlatılmak istenen sözün belli bir çerçeveye alınarak açıklanması, yani tanımlanırken belli sınırlar içinde kalınmasıdır.
Cevap: A

2. İçbükey ve dışbükey ayna örneklerinin karşısında düz ayna verilmiş cümlede. Bunun nedeni de düz aynanın görüntüyü diğerlerinden farklı olarak herhangi bir değişiklik yaratmadan yansıtacak olmasıdır. Bu örnek de bize kişinin kendisini olduğundan farklı değerlendirmemesi gerektiğini gösterir. Sonuçta vurgulanan da gerçekçi yaklaşımdır.
Cevap: D

3.
- bu dünyadan geçerken: yaşaması
- izler bıraktı ki: etki etmesi
- eli değdiği: ilgilendiği
- yeşermeye: enginleşmeye
Cevap: C

4. Geleneksel teknik kullanılmadığına göre filmin çekiminde yeni yöntemler kullanıldığını söylemek mümkündür.
Cevap: B

5. Kendini tekrar ettiğini düşünüyorsa yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşıyor demektir. Bu sorunu gidermek için de klasiklere başvurduğunu söylüyorsa demek ki klasik eserler yaratıcılık konusunda tetikleyici bir etkiye sahiptir.
Cevap: E

6. B seçeneğindeki soruda yer alan iddia, gazeteciye değil de bazı eleştirmenlere ait. Yani üçüncü kişilerin ağzından sorulmuş, böylece gaeteci araya istediği mesafeyi koyabilmiş.
Cevap: B

7. Cümlede insan yaşamının hüzünlü, olumsuz, yani trajik yanları verilmiş. Devamında ise beklenen bunun karşıtı duyguların da anlatabileceğidir. Ancak D seçeneği aynı duyguların anlatımından bahsettiği için cümlenin devamı olmaya anlam bakımından uygun düşmez.
Cevap: D

8. I dışındaki tüm cümlelerde bulunan kalıntılar hakkında bir tasvir var. Ancak I, sadece bilgi vermekte, var olanı okurun gözünde canlandırmayı amaçlayan bir cümle değil.
Cevap: A

9. Şiirleri dergilerde yayımlanmış şairin ancak bu şiirlerin okurlar tarafından beğenilip beğenilmediği hakkında herhangi bir bilgimiz yok.
Cevap: A

10. İşaret ilk çıktığında da aynı duyguyu yansıttığı için, işlevinde bir değişiklik olmamıştır.
Cevap: E

11.
a. çocukça hareket: sıfat
b. güzelce dinle: zarf
c. sürece: edat
d. Japonca: isim
e. genişçe rapor: sıfat
Cevap: B

12.
a. yeşil, upuzun (kavaklık): sıfat tamlaması
b. kaleye sırtını dayayan kocamış (konaklar): sıfat tamlaması
c. çıplak, boz renkli (tepeler): sıfat tamlaması
d. Konak balkonlarının korkulukları: zincirleme isim tamlaması
e. her (ayrıntı): sıfat tamlaması
Cevap: D

13.
a. hüküm+etmek: ünlü düşmesi
b. zenginlik-i: ünsüz yumuşaması
c. zenginliğinin ölçütü: ulama
d. değiş-di: ünsüz benzeşmesi
Cevap: E

14.
a. “başlattı” fiili yüklem olduğuna göre fiil cümlesidir. Yükleme sorulan “kim” sorusunun cevabı “Almanya’nın Berlin kentinde bir kooperatif” söz grubu öznedir. Yüklem ve özneye sorulan “ne” sorusunun cevabı olan “Devrilen Ağaçlardan Halk Kitaplığı Yapma Kampanyası” söz grubu ise belirtisiz nesneyi oluşturmaktadır.
b. “yerleştiriyorlar” yüklemdir. “kim” sorusunun cevabı olan “bu kampanyaya katılmak isteyenler” öznedir. Yüklem ve özneye sorulan “neyi” sorusunun cevabı olan “fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları” söz grubu belirtili nesnedir. Yine yüklem ve özneye sorulan “nereye” sorusunu cevaplayan “kaldırımlara” sözü de dolaylı tümleçtir. Ayrıca yüklem sonda olduğu için bu kurallı bir cümledir.
c. “koyuyorlar” yüklemdir. Cümlede bir adet yüklem yer alıyor ve “edil-ecek” sözcüğü ise bir eylemsidir. Bu durumda söz konusu olan bir birleşik cümledir. Cümledeki “neyi” sorusunun cevabı olan “takas edilecek kitapları” söz grubu cümlenin belirtili nesnesi olan bir sıfat tamlamasıdır.
d. Olumsuzluk eki, yok veya değil sözcüğü bulunmadığına göre cümle olumludur. “Berlin halkı” belirtisiz isim tamlamasıdır.
e. “kampanya-dır” ek eylem geniş aman 3. tekil ile çekimlenmiştir.
Cevap: B

15.
a. “uyan-ıvermek”: tezlik fiili
b. “silkin-ip”: zarf-fiil
d. “kalk-a-lım: istek kipi
e. “duru-yor”: şimdiki zaman
Cevap: C

16.
a. “yansıtıyor” yüklemi “-l,-n-ş” çatı eklerinden hiçbirini almadığı için etkendir.
b. “değişimin birey üzerindeki etkilerini” söz grubu cümlenin nesnesidir ve bir isim tamlamasıdır.
c. biç-im: fiilden isim türemiştir.
d. eserlerin-de: bulunma durum eki
e. eserler-i: iyelik ekine örnek
Cevap: E

17. IV numaradaki virgül ara sözü yırmak için kullanılmıştır. Diğerleri ise eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır.
Cevap: D

18. “yanı sıra” ayrı yazılır.
Cevap: B

19. “öyle ki” bağlaç olan ki ayrı yazılmalıdır.
Cevap: A

20. D seçeneğinde için edatı gereksiz yere kullanılmış. “sinirlendirmeye” şeklinde bir kullanım olmalıydı. Bu sorunun B seçeneğindeki zamir eksikliği epey tartışma yarattı. “senin veya onun algıladığını” şeklinde bir anlam belirsizliği var çünkü. Ancak her zaman uyardığımız gibi. ÖSYM bunu sürekli karşımıza çıkarmaktadır. Zamir eksikliğini “neredeyse her sene” en az bir sınavda görürüz. Bu ÖSYM tarafından kabul edilmez, çünkü bunu sadece bir anlatım kusuru olarak kabul ettiğini bunun bir anlatım bozukluğu olmadığını belirtir. Bu durumda da tüm soru iptal olsun ricaları gerçekleştirilmez. Bu soruna bir netlik getirilmediğine göre yıllardır, artık siz öğrenciler zamir eksikliği gördüğünüz her soruda mutlaka diğer seçeneklere bakın. Büyük ihtimalle cevap farklıdır çünkü.
Cevap: D

21. Genel konu sözlükler olmakla birlikte ilk üç cümlede şair Browing’in sözlüklerle ilişkisi anlatılmış. IV’ten itibaren bizde bizde sözlüklere geçiş yapılmış.
Cevap: C

22. İlk cümlede sorulan soruyla belirlendiği üzere tartışmacı anlatım kullanılmıştır.
Cevap: B

23.
a. Tamamen kişisel duygular anlatıldığı için nesnel değil öznel anlatım söz konusudur.
b. ses ve görüntüye yer verilmiş.
c. “sımsıcak” pekiştirme sözcüğüdür.
d. “şıkır şıkır” ikilemesi ile yineleme yapılmış.
e. 3. cümle devriktir.
Cevap: A

24. “ben” özneli bir anlatım yok. 3. kişili anlatım kullanılmış.
Cevap: E

25. Bir iki örnekten hareketle bütün hakkında yorum yapılamayacağını söylediğine göre aşkın şiirimideki yerini belirlemek için tü edebiyatımızı incelemesi beklenir.
Cevap: C

26. Parçada hep sorgulamaktan bahsedilmiş, demek ki yenilik yaratabilmek için irdelemek gerekli.
Cevap: A

27. Kitaba yönelik ilgi oluşturulamadığı için tanıtım yazıları okuyucu için anlamsız ve sıkıcı metinler haline gelebilir.
Cevap: E

28. İlk olasılıkta bir iletişimsizlik örneği verilmiş. Diğerinde ise iletişim kurularak sorun giderilmiştir.
Cevap: D

29. Kafası hep meşgul olduğuna göre sorgulama yapmaktadır, kimsenin onu anlamayacağı belirtilmiştir. Diğer insanlarla alay ederek onlardan farklı davranan sıra dışı bir yönü vardır.
Cevap: B

30. Verilen örnekte asit oranı arttıkça balıkların ses algılama sınırının düştüğü belirtilmiş. Bu düşüş sonucu da balıklar kendileri için tehlike uyarısı yapan sesleri algılayamamaktadır.
Cevap: C

31. Yazar sinemada teknik yeterliliği ilk plana almaktadır. A seçeneğinde de romanda ilk olarak biçimsel özelliklere yani yazarın tekniğine bakan bir kişinin görüşlerine yer verilmiştir.
Cevap: A

32. Öğretmen yaşadığı güzel ve ilginç olayları anlatmaktadır parçaya göre. Dolayısıyla öğrencileri herhangi bir olumsuzluğa hazırlama durumu söz konusu olamaz.
Cevap: D

33. Dalgalar arasında boğuşan bir okuyucu mutlaka eserin derinliklerine dalmalı yani onun hakkında kafa yormalıdır. Ancak açık ve anlaşılır bir eserde bu mümkün olmaz.
Cevap: E

34. Son üç cümlede yabancılaşmaya başkaldıran bireylerden de bahsedildiğine göre C söylenemez.
Cevap: C

35.
a. okulların yetiştirmesi
c. çeviri yapmış olmanın hazzı peşinde koşma
d. yayıncının çevirmenin emeklerinin karşılığını vermesi
e. editörlerin sabredebilmesi
Cevap: B

36.
b. 4. cümleden itibaren kahramanların nitelikleri verilmekte
c. Sondan 2. cümlede belirtilmiş.
d. 4. cümlede kitabın ilk aşaması verilmiş.
e. Son cümlede kitabın etkisi anlatılmış.
Cevap: A

37. Çözüm yazarında gizlidir dersek parçadaki metin yazarın elinden çıkmıştır artık o okuyucuya aittir düşüncesi yalanlanmış olur.
Cevap: C

38.
a. hırslarıyla büyümek
b. reklam ve promosyon yöntemi
c. içindekini saklayarak hayatta kalmak
d. umut doğuran
Cevap: E

39.
a. Attila İlhan ile ilgili açıklamalar
b. “şairane tablolar, zengin çağrışımlar” öznel değerlendirmelerdir.
c. Son cümlede iki şair karşılaştırılmış.
e. 4. cümle, önceki cümleler sonucu oluşan bir çıkarımı anlatmaktadır.
Cevap: D

40.
a. müzikaliteyi gözetmesi
b. 4. cümle
d. zengin çağrışımlar
e. şairane tablolar
Cevap: C
Başa Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.