2012 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ - 1 Nisan 2012

Soruları Görmek için tıklayın
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

1.
Sözcüklerin iç evreninde yolculuk yapması, onların barındırdığı anlamları tanıması anlamına gelir.

Cevap: A

2.
a – Aynı tormadan çıkmış gibi olmak deyimi, farklılıkların olmaması anlamına gelir. b – Masal anlatılmayacaksa sadece gerçeklere yer verilecektir. c – Sadece akıl dendiğine göre duygulara yer verilmeyecek. d – Yararlı olmaları beklenen robotlar dendiğine göre başkalarının istekleri önemlidir.

Cevap: E

3.
Parçada şairin roman yazması haddini aşmak olarak anlatılmış. Bunu karşılayan deyim, sınırını aşmak anlamına gelen, çizmeden yukarı çıkmaktır.

Cevap: D

4.
a – Asla tüketilmemesi kalıcılık, b – yeri değişmiyorsa kalıcıdır, c – yaşamın her dönemi söz konusuysa kalıcıdır, e – okumaktan alınan zevk asla azalmadığına göre kalıcılardır. Ancak d seçeneği kalıcılık değil, anlaşılmada zorluk anlamı taşır.

Cevap: D

5.
Cümle yazara aitse onun anlatımının bir örneğidir. Yine sadece yazara ait olmak başkasının izini taşımaması cümlenin özgün olduğunu gösterir. Sadece yazarı yansıttığına, genel bir cümle olmadığına göre de özneldir. Yazara ait olduğu için onun biçemini(üslubunu) yansıtır. Anlamdaşlık(eşanlamlıklık) yoktur.

Cevap: B

6.
Tam bitmeyen metinleri okur tamamlayacak, düşüncelerin eşiğinde bırakarak düş gücünü geliştirecek, çok karşıtlık olduğu için okur çok boyutlu düşünmek zorunda kalacak, kesin bir yargı çıkmadığı için de okur yorumlamak zorunda kalacak.

Cevap: E

7.
III’te romanın başarılı olması olumlu; uyarlamaların o kadar başarılı olmaması olumsuz eleştiridir.

Cevap: C

8.
II’deki “eşsiz” sözü, III’te şaşırtıcı olmayacağını düşünmesi, IV’te romandan haz alınması, V’te yazarın sırlarını, karasızlıklarını açığa vurduğunu düşünmesi öznellik bildirir, paragrafı yazanın kendi düşüncesidir. Ama I’de sadece bir tespit yapılmıştır ve bu tespit kanıtlanabilir.

Cevap: A

9.
a – okurla yeniden buluştuğuna göre ilk basım değil, b – dil ve yapı bütünlüğü bakımından “en” sözü kullanılarak karşılaştırma yapılmış diğer şiirlerle, c – şiirin neden güzel olduğu değil, kalıcı olduğu verilmiş, d – şair ne anlatıyor sorusu cevaplanarak temaları verilmiş, e – çocuksu bir bakış açısı olduğundan bahsedilmiş.

Cevap: C

10.
Yüklem: anımsadım (anımsayan kim)
Özne: ben (ben neyi anımsadım) (ben ne zaman anımsadım)
Belirtili nesne: Harran Kalesi’nde bir akşamüstü karşılaştığım o esmer kızın büyüleyici yüzünü
Zarf tümleci: Duvarın dibindeki kızı görünce

I. Yüklem: Harranlı çocukların yüzleridir (Harranlı çocukların yüzleri nedir)
Özne: Işığın Anadolu’ya dokunduğu yerde ilk karşılaşacağınız

II. Yüklem: görürsünüz (gören kim)
Özne: siz (siz neyi görürsünüz) (siz ne zaman görürsünüz)
Belirtili nesne: küçük bir çocuğun size yolun kenarından el salladığını
Zarf tümleci: Gölgenin ve ışığın uyumunu yakalamaya çalıştığınız sırada

III. Yüklem: uzatır (uzatan kim)
Özne: o (o neyi uzatır) (o niçin uzatır) (o kime uzatır)
Belirtili nesne: Irmakta tuttuğu balığı, ağaçtan topladığı elmayı ya da otların arasından derlediği yaban çiçeklerini
Zarf tümleci: almanız için
Dolaylı tümleç: size

IV. Yüklem: bilemezsiniz (bilemeyen kim)
Özne: siz (siz neyi bilemezsiniz) (siz nasıl bilemezsiniz)
Belirtili nesne: Oradan geçen bir yolcu olarak onların dünyasında nasıl bir umut olduğunuzu
Zarf tümleci: bütünüyle

V. Yüklem: içerlemezler (içerlemeyen kim)
Özne: onlar (onlar neden içerlemezler) (onlar ne zaman içerlemezler) (onlar kime içerlemezler) (onlar ne kadar içerlemezler)
Zarf tümleci: Çocukların büyüklere kızdığı bir dünyayı hayal bile edemediklerinden
Zarf tümleci: arabanız üstlerine tozlar savursa da
Dolaylı tümleç: size
Zarf tümleci: hiç

Cevap: B

11.
a) etkile-yor
b) gönül-ümüzü / fetih etmek
c) verdik-i / art-ından / müzik-i
e) sanat-cısı / olduk-ca / et-giliyor

Cevap: D

12.
a) hatırlat-ır (geniş zaman) / Tek yüklem olduğu ve fiilimsi olmadığı için basit cümledir.

b) “Babam ne zaman gül reçeli getirirdi” sorusunun cevabı olan “Akdeniz’e yaptığı seyahatlerden her dönüşünde” kısmı zarf tümleci. Tek yüklem bulunduğu ve yap-dık-ı ile dön-üş-ü sözleri fiilimsi olduğu için birleşik cümledir.

c) Yüklem olan “olurdu” sözü sonda olduğu için kurallıdır, olurdu yüklemi de fiildir.

d) Olumsuzluk bildiren ek veya sözcük yok. “bezenir” ve “sohbetler edilirdi” olmak üzere birden fazla yüklem var sıralı cümledir.

e) “canlanıverdi” tek yüklem, “git-dik-imde” fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümledir. Ama canlan-fiilinin aldığı -ivermek tezlik fiilidir. Türkçedeki sürerlik fiilleri -ekal-, -edur-, -egel-dir.

Cevap: E

13.
b) Benzetme edatı olan “gibi” vardır.

c) “bin kez” sıfat tamlamasındaki “bin” sayı sıfatı.

d) hiçbir, varsayım, tutamayacağı

e) tutamayacağı sözü yeterlilik fiilidir (tutabileceği, -ebil’in olumsuzunda -bil düşer)

Cevap: A

14.
a) biz: kişi zamiri / -e: yönelme durumu
b) zorla-n: dönüşlülük eki
c) Biz neyi dile getiriyoruz? sevgimizi: belirtili nesne / sev-gi(yapım eki)-miz(çekim eki)-i(çekim eki)
d) iç: ad / -de: bulunma durumu
e) yalnızlar: adlaşmış sıfat

Cevap: E

15.
a) teknoloji-i / hazz-ı
b) (onu) tadamayacaktır: geçişli
c) oku-ma: isim-fiil
d) bilgisayar teknolojisi: belirtisiz ad tamlaması
e) ileriki yaş: sıfat tamlaması

Cevap: B

16.
Özneyi vurgulamak istersek burada olduğu gibi (,) kullanırız. Yüklemsiz olduğu için tamamlanmamış bu cümlenin sonu (…). Sıralı cümlelerde yüklemleri ayırmak için (burada …penceresinde ve karara vardım yüklemleri var) (,) kullanılır. “şöyle” diyerek açıklama yapılacağı belirtildiği için (:). Ünlem anlamlı cümlenin sonuna (!) gelir.

Cevap: C

17.
I dışındaki tüm cümleler çirkin-güzel ikileminin insan üzerindeki etkisi üzerine. Ama I, kendisiyle barışık olmanın olumsuz sonucunu anlatıyor. Bu yüzden akışı da I bozar.

Cevap: A

18.
Sanatlara yer verilmeyen, yorum içermeyen en sade anlatımlı cümleyi bulmalıyız. I’te “hançer gibi kış” benzetme, III’te soğuğun tasvir edilişi, IV’te şiirin etkisi anlatılırken yapılan benzetmeler, V’te şiirin battaniyeye benzetilmesi hep yalınlığı bozan anlatımlardır. II, yorum içermeyen yalın bir cümledir.

Cevap: B

19.
a – Gördüklerini betimliyor. b – 2. cümlede yaylaların güzelliği “kadar” sözcüğü kullanılarak kartpostallarla karşılaştırılıyor. c – Son cümlede sis bulutları denize benzetilmiş. d – Yazar yapmamız gerekenleri anlattığı için tüm cümleler öneri içeriyor.

Cevap: E

20.
a – 3. cümlede şairlerin yaptıkları abartıyla anlatılmış. b – “en” ve “yeniden” sözcüklerinin tekrarı var. c – Son cümlede şairlerin olması koşulu var. d – Kişisel yorumdan kurulu bir paragraf olduğu için yansız, nesnel bir tutumun varlığından söz edemeyiz. e – Yunus’un şiirleri tanık gösterilmiş.

Cevap: D

21.
a – Kuşların uçamayı öğrenme süreçleri oluş sırasıyla verilmiş. b – Kuş örneğiyle asıl düşünce olan yazmaya yeni başlayan sanatçıların durumu belirtilmiş. c – “mavi boşluk” görsel öge örneği, “cıvıldaşma” işitme ögesi örneği. d – “kısa uçuş”, “güzel belgesel” nitelendirmelere örnek.

Cevap: E

22.
İlk cümlede verilen yargı Rubens ile örneklenmiş, Rubens kendi beğendiği şeyin bizim tarafımızdan da beğenilmesini istediğine göre demek ki ilk cümlede sanatçının insanların görmekten hoşlandıkları şeyleri yansıtacağı verilmiştir.

Cevap: A

23.
Son cümlede hem biçimlendirilmeden hem de biçimlendirmeden bahsediliyor. Demek ki bir etkileşim söz konusu.

Cevap: E

24.
“kendinizi papirüs terliklerle gezerken bulmanız mümkün” dediğine göre okur, anlatılanı yaşıyormuş gibi hisseder.

Cevap: C

25.
Son iki cünlede fotoğrafçının gördüğünü yorumlamasından bahsedilmiş, bu da fotoğrafçının kendi bakış açısını yansıtması demektir.

Cevap: D

26.
Parçada o dönemin ölçütlerine göre bakılması gerekliliği gözlük benzetmesiyle vurgulanmış. A’da da eski ölçütlere göre algılamanın yarattığı bunalım verilmiş.

Cevap: A

27.
I, Çelebi’nin dilde bulunmayan sözcükler yarattığı söylenmiş; III, gördüklerini kendi algılayışıyla ve büyüterek yani abartarak verdiği belirtilmiş.

Cevap: B

28.
a – Aracısız sohbet duygusu, yüz yüze gelmişlik hissidir. b – İki paragraf arasında oluşan boşluklar duraksamaya neden olur. c – Oluşan boşluklar bütünü kavramayı engelliyor. d – Son cümle de kopukluğun giderilmesinin zor olduğunu anlatmış.

Cevap: E

29.
a – 4. cümlede yapıtlarını aniden bitirmekten bahsetmiş. c – Sondan üçüncü cümlede yazar sürekli onları düşüneceğini söylemiş, demek ki hafızasında izi kalır. d – 5. cümlede “kurgu ve çatışma” ögeleri vurgulanmış. e – Yazar benim ve ben böyle istedim dediğine göre kahramanlarının yazgısı onun elinde.

Cevap: B

30.
b – Kendi değişimini anlattığına göre farklılaştığının bilincinde. c – Yargılayıcı, eleştirel bakışından, öfkelenip üzüldüğünden bahsederek tepki verdiğini anlatmış. d – Eskiden umursamadığı olaylardan artık etkilendiğini söylemiş. e – Son iki cümlede çözüm aradığını anlatmış.

Cevap: A

31.
a – İroni ve muzip sözcükleriyle alaycı ve eleştirel oldukları vurgulanmış. b – Son cümlede kullanılan “derinlik” sözü yüzeysel olmadıklarını vurgular. c – Son cümlede “sorgulama” özellikleri verildiğine göre eleştiricilerdir. d – Başlayışlarındaki “gençlikleri”ne vurgu yapılmış.

Cevap: E

32.
a – Kendi yaratma gücünü değil yığınların beklentilerini dikkate alarak yazmaya yelteniyor. b – Tek kaygıları ün ve para olduğuna göre başka kaygıları olmaz. c – Yığınların ilgisi ve moda olandan bahsedildiğine göre okurda bir kalite yok. e – Yapıtlar daha akıllarında oluşmadan duyurmaları, sabırlı olmadıklarını gösterir.

Cevap: D

33.
a – Ders veren ve bildirici durumda olan yapıtlar olumsuz bulunduğuna göre öğretici olmamalı. b – İnsanı derinliğiyle anlatmayı başaramaz denmiş 2. cümlede. d – Yaratma cesareti dendiğine göre yeni biçimler kazandırma söz konusu. e – Ucuz bildiricilik durumu verildiğine ve okuma tembelliği yarattığına göre okuyanı etkileme yoktur.

Cevap: C

34.
b – 2. cümlede taşıdıkları yalın anlatımın dışında başka anlamlar da kazanabilmeleri söylenmiş. c – Oturdukları yeri beğenmemeleri, kullanımlarını yadırgamalarıdır. d – İlk cümlede farklı nitelikleri verilmiş. e – 3. cümlede seçerken ince eleyip sık dokuduğunu vurgulamış, bu da titizliktir.

Cevap: A

35.
a – İlk cümlede iyi bir gazete metni yazmak için sanatsal yapıtları okumak gerektiği söylenmiş. b – Lafa boğmadan yani kısa ve anlaşılır yazmaktan bahsetmiş. c – 5. cümle kendi tarzının nasıl olduğunu verir. d – Günlerce araştırma yapması.

Cevap: E

36.
a – 2 ve 3. cümlede çevre eleştirisi var. c – Yaşamın insanı yorup mutsuz kılmasından bahsediyor ve sorduğu sorularla bunu sorguluyor. d – Zamanın düzensiz kullanımından şikayet ediyor. e – Paragrafın tamamında yazarın durumunu yorumlaması var.

Cevap: B

37.
a – 3. cümlede temel ögeleri vermiş. b – 5. cümlede izlediği yol var. d – 5. cümlede önerisidir. e – İlk adımını ilk cümlede vermiş.

Cevap: C

38.
a – nefes alabilmek, b – elindekileri dökebilmek, c – iç dünyasının dışarıyla kavgası, e – gizemleri ortaya çıkarma.

Cevap: D

39.
b – vazgeçmeyip amaçlarına ulaşana dek çabalamaları, c – dünyanın her yerinde yaşananlara duyarlılık, d – gelecektekilere umut vermeleri, e – bizi biz yapan ögelerden ödün vermemek.

Cevap: A

40.
a – onun kimseye benzemediği kendi biçemi olduğu söylenmiş, c – alaycı dil kullanması, d – ilk cümle, e – son cümledeki benzetme.

Cevap: B
Başa Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.