2011 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ - 27 Mart 2011

Soruları Görmek için tıklayın
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

1.
İzine basarak yani onların gittiği yoldan yürüdüğü söylenmiş. Paragrafın tamamı şiirde konu olarak işlenen duygular (mutluluk, hüzün) ile ilgili olduğuna göre, şair onlarla benzer duyguları işlemiştir.

Cevap: D

2.
Kuytulara yatmış dendiğine göre sözcüklerin akla hemen gelmeyen anlamlarından bahsediliyor.

Cevap: A

3.
Yeraltı sözüyle gizli olma, görünür olmama anlatılmış. Dergiler gizli kalmış yeteneklere yol gösterip onların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Cevap: B

4.
Çıkmaz, çözülemeyen, bir sonuca vardırılamayan durumdur. Şiir de işte bu durumdan beslenir, denmek istenmiş.

Cevap: C

5.
a) Görünür kılmak, belirgin olmasını sağlamaktır.
b) Herkes üstesinden gelemiyorsa zor bir iştir.
c) Gösterebilmişsiniz dediğine göre inandırmayı başarmış.
d) Güçlü bir kalemi olduğuna göre yeteneği vardır.
e) Çığır açmak, bir yenilik yaratmayı, bunun için de eskiyi sona erdirmeyi gerektirir. Oysa bu cümlede sadece yalın anlatımın sağladığı yoğunluktan bahsedilmiş.

Cevap: E

6.
Çok sözcükten kurtulmak, şiir yazarken sözcük çıkarmak demektir. Bu da şairin başarısını vazgeçebildiği sözcüklere borçlu olduğunu gösterir.

Cevap: A

7.
I – Söylem = Üslup
II – Duygu ve anlam = İçerik
III – Uzun dizeler = Üslup
IV – Dil = Üslup
V – Çok anlamlı sözcükler = Üslup

Cevap: B

8.
Okurların, II’de düş kırıklığına uğramadıkları, IV’te de beklentilerinin boşa çıkmadığı söylenmiş. Beklentilerinin karşılığını alıyorlarsa düş kırıklığı yaşamıyorlardır zaten.

Cevap: C

9.
Bir cümlede değerlendirme olması için cümlede yorum, yani kişisel görüş içeren sözler geçmesi gerekir. Oysa II’de romanın nasıl başladığı ve bittiği ile ilgili nesnel bir bilgi verilmiş.

Cevap: B

10.
I’de usta yazarlardan hiç bahsedilmemiş.

Cevap: A


11.
Boş bırakılan soru cümlesinden sonra gelen cümlede sevgisizliğin neler olduğuna dair örnekler verilmiş.

Cevap: B

12.
Bir önceki cümlede insanlara kendi akıllarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğrettikleri söylenmiş. Sonra da bu nedenle öğrencilerinden ne bekledikleri açıklanmış. Zaten sonraki cümlede de öğrencilerden ve onların düşünmeye zorlanmasından yani kendi akıllarını kullanmayı nasıl öğrettiklerinden bahsediliyor.

Cevap: C


13.
Parçada vurgulanan, şiir ve türkülerin tüm insanlığa sesleniyor olmasıdır.

Cevap: E

14.
Sorunun eleyici seçeneği E, ama E’de “her düzeyden insanın ilgisini çeken sorulardan” bahsedilmiş; oysa parçada hiç böyle bir vurgu yok. Bu yüzden E olamaz. Yapıtların değerlendirilmesi eleştirilmesidir. Son cümle değerlendirmede soruların önemli olduğunu söylüyor. O zaman parça A seçeneği ile tamamlanabilir.

Cevap: A

15.
İlk iki cümlede roman ve öykü karşılaştırılması var, sonra da öykünün konumu hakkında daha ayrıntılı açıklama yapılmış.

Cevap: D

16.
Modayı sevmediğine göre yayımlandığında popüler olan bir romanı da okumayı reddedecektir.

Cevap: B

17.
Özellikle ilk iki cümle şairlere ödül verilmesini onaylama anlamı taşır. Demek ki yakınılan durum ödül verilmesine karşı çıkılmasıdır.

Cevap: A

18.
Yaşamın üç ayrı döneminde okunması gerekiyorsa, insanın bakışının değiştiği dönemlerde okunma vurgusu yapılmış.

Cevap: E

19.
Herkesin üzerinde anlaştığı ortak kurallar olduğu ve verilen örneklerle de hem insan davranışlarını hem da insan ilişkilerini etkilediği söylenmiş.

Cevap: B

20.
Günümüzün teknolojik koşullarının geçmişteki koşulları hasretle anmamıza neden olduğu anlatılmış.

Cevap: A

21.
Parçada edebiyat eğitiminden bahsedilmemiş.

Cevap: C

22.
Parçada kitapların içeriğinden, merak uyandırıcı olup olmamalarından bahsedilmemiş.

Cevap: D

23.
a) İnternetten bilgi kopyalamaya tepki var.
b) 4. cümlede, ansiklopedinin verdiği coşkunun tadılmayışı anlatılmış.
c) Son cümlede bilginin değerlendirilmemesi ve hiçbir şey öğrenilmemesi anlatılmış.
d) Son cümlede hiçbir çaba göstermeden denmiş.
e) Duygulardan bahsedilmiyor, bilgiye ulaşma anlatılmış.

Cevap: E

24.
B – 3. cümlede, C – sondan ikinci cümlede, D – 4. cümlede, E – son cümlede verilmiştir.

Cevap: A

25.
* kamçıla-y – an: sıfat-fiil
* yakalan – dık -ı: sıfat-fiil
* de-y – erek: zarf-fiil
* dön - üp: zarf-fiil
* gerek – ir(geniş zaman) – miş(rivayet birleşik zaman)

Cevap: E

26.
a) Özne: biz, Yüklem: aralarız, Nesne (Biz neyi aralarız?): kitaplar-ın kapağ-ı-n-ı: belirtili ad tamlaması

b) Özne: biz, Yüklem: çeviririz, Zarf Tümleci (Biz nasıl çeviririz?): büyük bir açlıkla (nasıl sorusunu cevapladığına göre durum zarfı)

c) Bir tane yüklem(kopuveririz) olduğuna ve cümle içinde fiilimsi(yer-ken) kullanıldığına göre cümle bileşik yapılıdır.

d) görün(fiil) – mez(sıfat-fiil)  konuk: sıfat tamlaması (Not: Fiilimsiler yapım ekidir. Dolayısıyla sıfat-fiiller fiilden sıfat türeten eklerdir.)

e) Birçok bağlaç var, ancak edat yok.

Cevap: E

27.
a) ses,renk gibi ek almamış sözcükler var.

b) “etkilemiş” ve “girmiştir” yüklem. Arada bağlaç olmadığına göre sıralı cümle. İki yüklemin de öznesi aynı, “doğa”. Öğe ortaklığı bulunan sıralı cümleler bağımlı sıralıdır.

c) “-l, -n, -ş” eklerini almadığına ve öznesi belli olduğuna göre etken çatılı yüklemlerdir.

d) bitki örtü – s - ü: iyelik eki(belirtisiz ad tamlamalarında tamlanan her zaman iyelik eki alır)
benim şiirler-im: iyelik eki (bu da belirtili ad tamlaması, tamlanan yine iyelik eki alır)
(benim) şiirler - im: iyelik eki (bu da tamlayanı düşmüş ad tamlaması)

e) bir ses, bir renk, bir koku:  Bu sıfat tamlamalarındaki “bir”ler sayı anlamı taşımadığına göre belgisiz sıfattır.

Cevap: D

28.
I – (özne:ben) Yatılı olarak okuduğum ortaokul yıllarında, yaz tatillerinde(ne zaman:zarf tümleci) Kozlu’ya, ailemin yanına(nereye:dolaylı tümleç) özlemle(nasıl:zarf tümleci) dönerdim(yüklem).

II – O yaşlarda evden yedi-sekiz ay uzakta kalmak(ne: özne) kolay değildi(yüklem).

III – (özne:ben) Arkadaşlarımı, okulumu(kimi,neyi:belirtili nesne) çok(ne kadar: zarf tümleci) seviyordum(yüklem), bugün de süren dostlukların temeli(ne:özne) o yıllarda(ne zaman: zarf tümleci) atılmıştı(yüklem) ama aile özlemi(özne) bir başka şeydi(yüklem).

IV – Evimiz(özne), denizin hemen kıyısındaki bir tepenin yamacındaydı(yüklem).

V – Dalga sesleri(ne:özne) odamda(nerede:dolaylı tümleç) sürekli(nasıl:zarf tümleci) yankılanırdı (yüklem) ve ben(kim:özne) doyamadığım o denizi, dalgaları(neyi:belirtili nesne) büyük bir hazla (nasıl:zarf tümleci) izlerdim(yüklem).

VI – (özne:ben) Hâlâ(ne zaman:zarf tümleci) Kozlu’yu, o evi ve o dalga seslerini(neyi: belirtili nesne), özlemin içimi sızlatan acısıyla(nasıl:zarf tümleci) anımsarım(yüklem).

Cevap: E

29.
a) Ayrı yazılan ve cümleden çıkarıldığında anlamı bozmayan “de” bağlacı vardır.
b) “hakkında” sözü normalde bir ismi niteleyemez veya belirtemez; ama “-ki” ekini alarak bu sözün “yazı” ismini nitelemesi sağlanmıştır. “hakkındaki yazılar” sıfat tamlamasıdır.
c) Sürerlilik fiili “-edurmak, -e gelmek, -ekalmak”tır. Bu fiiller cümlede yoktur. Cümlede sadece “-ebilmek” yeterlilik fiili kullanılmıştır.
d) yalın – ız: İkinci hecede ünlü düşmesi, devir – in: İkinci hecede ünlü düşmesi
e) Dönüşlülük zamiri olan “kendi”, cümlede kullanılmıştır.

Cevap: C

30.
Ünsüz benzeşmesi, f,s,ş,h,p,ç,t,k seslerinden biriyle biten bir sözcükten sonra c,d,g ile başlayan bir ek geldiğinde bu seslerin sertleşerek ç,t,k’ye dönüşmesidir. Bu cümlede de “küs-” fiilinden sonra gelen “-gin” ekinin başındaki yumuşak “-g-” ünsüzü sert “-k-”ye dönüşmüştür.

Cevap: E

31.
“düşer ki”: Bağlaç olan ki ayrı yazılmalıdır.

Cevap: C

32.
Üç noktanın kullanımı yanlıştır. Çünkü cümlede “çizer” yüklemi kullanılmıştır ve yüklemi olan bir cümleden sonra üç nokta gelmez. Burada nokta kullanılmalı.

Cevap: B

33.
a) İkinci cümlede özne durumundaki “edebiyat” sözünü vurgularken kullanılmış.
b) İlk cümlede ara söz olan “söylemek bile fazla”yı ayırırken kullanılmış.
c) İlk cümle “o şiirler, o romanlar…” eş görevli sözcüklere örnektir.
d) Alıntı cümle kullanılmamış.
e) “olmasaydı, bilinecek, olacaktı” yüklemlerini ayırmakta kullanılmış.

Cevap: D

34.
“giriş yaptılar” yerine “girdiler” denmesi gerekiyor. Gereksiz yardımcı eylem kullanımı.

Cevap: A

35.
III’teki çünkü I’in nedenini açıklamaktadır. II, akışı bozar.

Cevap: B

36.
I, II ve III editörlükten genel olarak bahsediyor. IV’ten sonra ise günümüzdeki editörlük anlayışı anlatılmaya başlanmış.

Cevap: C

37.
II’den parçanın sonuna kadar olumsuzluklar anlatılmış. En sona da verilen cümle getrilmeli ki “bu türden olumsuzluklar” sözü verilen tüm örnekleri kapsayabilsin.

Cevap: E

38.
B – 1. cümle, C – 5. cümle, D – son cümle, E – 3. cümle.

Cevap: A

39.
a) 1 basit cümle, 2 bileşik cümle, …
b) Tırnak içinde olan bölüm alıntı.
c) Alıntı kısımda “sözcükler” kişileştirilmiş.
d) İkileme yok.
e) Paragrafın anlatım biçimi açıklama.

Cevap: D

40.
Parçayı yazar, kendi ağzından verdiğine göre üçüncü değil, birinci kişili anlatım kullanılmış.

Cevap: E
Başa Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.