2009 ÖSS 2 EDEBİYAT SORU ve ÇÖZÜMLERİ

Soruları Görmek için tıklayın
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.

1.
III. cümle dışındakilerin tümünde olaylar kahramanın ağzından anlatılır. Fakat III. seçenekte anlatıcı olayların dışındadır.
Cevap: C

2.
Verilen cümlede papatyaların akıllı davranmaları ve sabırla beklemeleri onlara insana ait özellik kazandırmıştır. Bu da kişileştirme (teşhis) sanatıdır. IV. seçenekte de Beyoğlu’nun güleryüzlü olmasından bahsedilerek teşhis yapılmıştır.
Cevap: D

3.
- “bağ” ismi ile “bağla-” eylemi arasında yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler oldukları için cinaslı uyak vardır.
     - Benzetme yoktur.
     – “bağlar” sözcüğü kullanılarak cinaslı uyak ulaştırılmak istenmiştir. Anlam katmayan bir dizedir.
     – aaba şeklinde uyaklanmıştır.
     – İlk dizesi 7′den az olan bu tarz maniler kesik manidir.
Cevap: B

4.
II.Yeni şiiri yeni sözcükler kullanmayı sever. Ancak bu örnekteki dizeler tamamen bilinen sözcüklerden oluşmuştur.
Cevap: E

5.
Seçeneklerde verilen diğer isimler dörtlük ve hece ölçüsü kullanarak şiir yazar. Ancak II. Yeni şairleri ölçü ve kafiyeyi önemsiz görür.
Cevap: C

6.
İmgelere hayal unsurlarına yer verilmeyen açık anlatımlı bir şiirdir.
Cevap: D

7.
– 11′li hece ölçüsü kullanılmıştır.
      – III ve IV. dizelerdeki “aşkına” sözcükleri rediftir.
      – “akşam, uyanamam, buram” sözcüklerinde aynı iki ses vardır ve tam uyak oluştururlar. “sevdiklerimiz, deniz” sözlerinde de iki ses aynı olduğu için tam uyak vardır.
      - Tekrarlamalar ve seslenmeler kullanılmıştır.
Cevap: C

8.
Yeşil Gece Anadolu’yu anlatan bir romandır.
Cevap: E

9.
Sodom ve Gomore, Yakup Kadri’nin romanıdır ve bir döneme ışık tuttuğu için belgesel niteliği taşır.
Cevap: B

10.
Verilen romanların yazarları sırasıyla Orhan Kemal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt’tur.
Cevap: A


11.
Cenap Şehabettin Servet-i Fünun, Faruk Nafiz Beş Hececiler, Oktay Rifat Garip, Ece Ayhan ise II. Yeni sanatçılarındandır. Mehmet Akif bağımsız isimlerdendir.
Cevap: C

12.
Servet-i Fünun şiirinde sürrealizmin değil, sembolizm ve parnasizmin etkileri vardır.
Cevap: A

13.
Düş gücü kaynaklı yazılar kaleme alıyorsa gerçekçi akımlardan etkilenmiş olması beklenemez.
Cevap: E

14.
Divan şiirinde kullanılan kalıplaşmış sözler mazmunlardır ve bu kalıpların etrafında şiir yazan şairlerin özgürlükleri kısıtlıdır.
Cevap: B

15.
Anonim halk şiirinde hece ölçüsü kullanılır. Sanatkarane yazılmış nesirlerde seci yapılır. Hicviye bir nazım türüdür. Kasidelerin ilk bölümüne de nesib adı verilir.
Cevap: D

16.
III. seçenekte imgeler (düşsel öğeler) kullanılmamış, özlü anlatıma yer verilmemiş.
Cevap: C

17.
İlk seçenekte eserleri de verilen yazar Refik Halit Karay’dır.
Cevap: A

18.
Bu da ÖSYM’nin iptal etmediği çelişkili sorulardan biri. Bbaürname bazı kaynaklarda anı, bazılarında da gezi yazısı olarak geçer; kesinliği yoktur. Ama biz derslerimizde bu eseri edebiyatımızın ilk anı örneği olarak anlatıyoruz. Reşat Nuri romanlarıyla tanınır; ancak gezi yazısı da vardır. Falih Rıfkı’nın 10′dan fazla gezi yazısı vardır ve bunlarla tanındığı dorudur. Yusuf ziya ise sadece bir tane gezi yazısı yazmıştır ve şiirleriyle tanınır. Cevap Yusuf Ziya olarak verilmiş; ancak özellikle Babürname’nin varlığı soruyu çelişkili hale getirir.
Cevap: C

19.
Paragrafta sırasıyla son seçenekte verilen romanlar açıklanmıştır.
Cevap: E

20.
Dilde kalıpların yıkılmasının amaçlandığını söyleyecek farklılıklar yoktur şiirde.
Cevap: B

Başa Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.