2013 LYS EDEBİYAT SORU ve ÇÖZÜMLERİ - 23 Haziran 2013

Soruları Görmek için tıklayın
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
1.
İç uyum ve müzikalitenin eksikliği, şiirde ahenk ve ses yoksunluğunu anlatmaktadır.

Cevap: E

2.
IV sadece mimarlıkla ilgili bir cümle, diğer mesleklerle ilgili herhangi bir ifade kullanılmamış.

Cevap. D

3.
II’de dergilerde sorunların toplumsal boyutundan fazlasına değinilmemesi, IV’te ise gerçeği gösterebilecek bir kaynak olmaması eleştirilmiş.

Cevap: C

4.
Konuya girişin yapıldığı ilk cümlede sadece mesleğe duyduğu sevgi verilmiş, kazanım ifadesi yok.

Cevap: A
5.
a) bul-untu: fiil kökü
b) kur-untu: fiil kökü
c) süpür-üntü: fiil kökü
d) bağ-ıntı: isim kökü
e) boz-untu: fiil kökü

Cevap: D
6.
I) pembeli mavili ortancalar: belirtisiz nesne / sıfat tamlaması
II) gölgede büyümek: belirtisiz nesne
III) saksılar: belirtisiz nesne
IV) sulak yerleri seven Japon şemsiyelerini: belirtili nesne / sıfat tamlaması

Cevap: B
7.
I) -e kadar: edat
II) en: üstünlük zarfı
III) gösteril-en: sıfat-fiil
IV) ziyaret etmek: birleşik fiil
V) gerçek: isim kökü

Cevap: E
8.
a) ilgi eki olan -ki kullanılmamış.
b) uzak-ım, rüzgar-dır
c) şiirler-im
d) azalacak-ım
e) gibi

Cevap: A
9.
I) “seç-ince, ayırabil-ecek” fiilimsilerinin yer aldığı tek yüklemli bu cümle birleşik yapılıdır.
II) yer verdim: fiil cümlesi
III) oynadım: yüklem / zevk ve istekle: nasıl oynadım sorusunun cevabı zarf tümleci
IV) mesleğime: “neye ihanet saydım” sorusunun cevabı dolaylı tümleç / meslek-im-e sadece çekim ekleri almış olduğu için basit sözcüktür.
V) “gereğini zamanında yapıp son vermeyi başardığım için” edat grubunun içinde yap-ıp zarf-fiili ile ver-me-yi isim-fiili yer almaktadır.

Cevap: D
10.
Verilen cümlede ve B seçeneğinde özneyi vurgulamak, onun diğer öğelerle anlam karışıklığı yaratmasını engellemek amacıyla noktalı virgül kullanılmıştır.

Cevap: B
11.
I’den III’e kadar şiir ve sözcük arasındaki ilişki anlatılmış. IV’ten itibaren ise şair ve dil arasındaki ilişki anlatılmaya başlanmış.

Cevap: C
12.
Sanatçının birkaç değişikliğe başvursa da gerçeklerden yola çıktığının anlatıldığı bu paragrafta, sanatçının nasıl bir insan olduğu ile ilgili olan III düşüncenin akışını bozmaktadır.

Cevap: C
13.
Otobiyografi kişinin kendi yaşamını anlatmasıyla oluşur. Yazar neden böyle bir hisse kapıldığını bize eklememiz için verilen cümlede açıklamış. Bu nedenle cümle I’den hemen sonra gelmeli.

Cevap: A
14.
a) Postacılar yani “onlar” öznesi söz konusu.
b) 2. cümle cevap istenmeyen bir soruyla düşündürme amaçlanmış.
c) Postacıların şimdiki zamanı ile eski zamanları karşılaştırılmış.
d) Son cümledeki “bundan dolayı” sözleri neden-sonuç ilişkisini yansıtmaktadır.

Cevap: E
15.
a) 3. cümlede yaşam maskeli baloya benzetilmiş.
b) Olay anlatımı olmadığı için öyküleme söz konusu olamaz.
c) “boy boy, renk renk; güleç, kızgın maskeler”
d) Maskeler tasvir edilirken örneklemeler yapılmış.
e) güleç-kızgın

Cevap: B
16.
a) “allak bullak eder” ifadesi sarsıcılık
b) şiir ve kural yan yana getirilemeyecek iki sözcükse, şiir kalıplara sığdırılamaz
c) şiir söz konusuysa dış dünyayı sonsuzluğa açmak gerektiği söylenmiş
e) söz sanatlarının, edebiyatın uçurtmasına takılmasından bahsedilmiş

Cevap: D
17.
a) son üç cümle rüyaların işlevleri
b) son iki cümle yazılarında rüyaların yeri
c) 2. cümlede rüyalar yolula ruhumuzla yüzleşmek
d) psikolojik çözümleme veya geleneksel rüya yorumları

Cevap: E
18.
a) “nesnel” bakış açısısıyla kişilerin seçimi
c) Röportaj kişilerinin edebiyat tarihini yorumlamaları
d) “bambaşka açılardan ele alınması”
e) her görüşten edebiyatçı yer aldığına göre düşünceleri değil, edebi yönleri önemli görülmüş

Cevap: B
19.
a) ilk cümlede kurgulanmadığı, yani önceden tasarlanmadığı söylenmiş.
b) anlattıklarını yaşar gibi yazdığını söylediğine göre, kişilerinin gerçekliğine inanmaktadır.
d) karakterlerinin “bizden insanlar” olduğunu söylemiş
e) karakterleri ve yolculuklarını yönlendiremediğini belirtmiş

Cevap: C
20.
İlk aşamada iki ev eşyalar, yapılar, renk ve boyut açısından farklı olmaları yönüyle karşılaştırılmıştır.

Cevap: A
21.
Son cümlede şarkı bozuk olunca evde kalınmadığı belirtildiğine göre, müziğin güzelliği ile ortam arasında olumlu bir ilişki vardır.

Cevap:  E
22.
İlkinde şiir ve yazının amacının insanın karmaşıklığını anlatmak olduğu söylenmiş. İkincisinde de gönül bahçesinden bahsedilmiş. Dolayısıyla şairin hareket noktası insanın iç dünyasıdır.

Cevap: D
23.
a) “er-, sor-, ver-” köklerdeki aynı “-r” sesi yarım kafiyeyi oluşturur.
b) 6+5 11′li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
d) Eleştiri içerikli olduğu için satirik
e) İlk üç dize uyaklı olduğu için uyak örgüsü aaab

Cevap: C
24.
E seçeneğinde söz sanatı kullanılmamıştır.

Cevap: E
25.
Duyguların coşkun bir söyleyişle anlatımı söz konusu olduğu için lirik şiirdir.

Cevap: B
26.
Ozanlar namın yanında nesir de kullanmışlardır.

Cevap: C
27.
Nazireler başka bir şairin şiirine karşılık olarak yazıldıkları için taklit dönemi ürünü olmaya uygundur.

Cevap: A
28.
Özlü ve güzel anlamlı beyitlere “mısra-i berceste” denir.

Cevap: D
29.
a-I, b-V, c-III, d-II

Cevap: E
30.
Münazara tanıtılmıştır.

Cevap: B
31.
b) Atın koşmasını uçma eylemiyle anlattığı için mübalağa
c) Kuşların insana özgü küsme eylemini gerçekleştirmesi teşhis
d) gerçek-hayal tezatı
e) Düşman tekmesi gül yaprağına benzetilmiş.

Cevap: A
32.
Halk şiirinde de Divan şiirinde de mahlas kullanmak kurallardan biridir. Bu nedenle bu hareket diğer bir türe yönelim olarak kabul edilemez.

Cevap: D
33.
Fuzuli Şikayetname ve Hadikatü’s-süeda adlı eserlerini nazım nesir karışık yazmıştır. Sorudaki diğer eserler sadece nazım olarak kaleme alınmıştır.

Cevap: C
34.
Parçada eski edebiyattan elimizde başarılı dizeler kaldığı söylenmekte; ancak B’de eski edebiyat ürünlerini anlamanın mümkün olmadığı söylenmiş.

Cevap: B
35.
Çengname, Ahmed-i Dai’nin eseridir.

Cevap: E
36.
Tanzimat romancılığı saray çevresini değil İstanbul insanlarının yaşamını, konak hayatını ele alır.

Cevap: A
37.
Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşılık, Namık Kemal Tahrib-i Harabat’ı yazmıştır.

Cevap: D
38.
Tanıtılan şair Tevfik Fikret’tir.

Cevap: B
39.
Parçada Ahmet Haşim’den söz edilmektedir.

Cevap: C
40.
Fecr-i Âti anlayışı açıklanmıştır.

Cevap: A
41.
a) Hayal İçinde / Hüseyin Cahit Yalçın: Servet-i Fünun
b) Pandomima / Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı kitabındaki hikayelerden biridir: Tanzimat
c) Kırık Hayatlar / Halit Ziya Uşaklıgil: Servet-i Fünun
d) Ferdi ve Şürekası / Halit Ziya Uşaklıgil: Servet-i Fünun
e) Genç Kız Kalbi / Mehmet Rauf: Servet-i Fünun

Cevap: B
42.
Reşat Nuri’nin “Acımak” romanı tanıtılmaktadır.

Cevap: D
43.
Sodom ve Gomore’de I. Dünya Savaşı sonrası işgal altındaki İstanbul anlatılmaktadır.

Cevap: E
44.
Plansız, sadece yurt içinde yapılmış olan ve gezilen yerlerden alınan notları içeren bu eser Anadolu Notları olabilir.

Cevap: A
45.
Ağrıdağı Efsanesi batılılaşmayı işlemez.

Cevap: C
46.
Parçada verilen akım natüralizmi işaret eder, bu da bize Hüseyin Rahmi’nin tarzını anlatır.

Cevap: A
47.
Natüralizm anlatılmış.

Cevap: E
48.
Mehmet Akif diğerlerinden farklı olarak gerçekçi sembolizmden uzak gerçekçi şiirler kaleme almıştır.

Cevap: D
49.
Sade ve açık bir anlatım benimsemiş olan C, kapalı anlatıma sahip İkinci Yeni şiirlerinden biri olamaz.

Cevap: C
50.
Edebi gaye taşımayan, sadece millet için şiir yazma anlayışı Mehmet Emin’e aittir.

Cevap: B
51.
Orhan Veli şiirlerinde toplumsal bir amaç gütmez.

Cevap: D
52.
a) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu
b) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu
c) Kurtuluş Savaşı
d) Sultan Abdülaziz dönemi
e) İnsanla tabiatın, atların ilişkisi

Cevap: E
53.
Yağmur Kaçağı şiir, diğerleri romandır.

Cevap: C
54.
Tüm şiirleri heceyle kaleme alınmıştır.

Cevap: A
55.
Sevinç Çokum hikaye ve romanlarıyla tanınır.

Cevap: D
56.
Rasim Özdenören’den söz edilmektedir.

Cevap: B
Başa Dön
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.